คุณอยู่ที่: หน้าแรกสรุปคำเทศนา

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

บทความและพระคำ แบ่งปันโดยคณาจารย์ เทศนา

ณ คริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทรปราการ

 

# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
1 "พูดความจริงต่อกัน" 16 สิงหาคม 2558 3202
2 ความรักใหญ่ที่สุด 02 สิงหาคม 2558 2961
3 “ แม่เป็นผู้ให้” 09 สิงหาคม 2558 3384
4 ใช้เวลาและอธิษฐานทูลเรื่องราวชีวิตต่างๆกับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 19 กรกฎาคม 2558 1390
5 ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า 12 กรกฎาคม 2558 2563
6 สรุปคำเทศนา ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในสมัยจะสิ้นยุค โดยดร.กำจร 15 เมษายน 2558 3298
7 ข้อคิดจากชีวิตชีวิตของนางมารีย์ 09 เมษายน 2558 2503
8 บางทีชีวิตของเราสุขสบายขึ้นจนจนลืมขอบคุณพระเจ้า 17 พฤศจิกายน 2556 3172
9 ข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี 10 พฤศจิกายน 2556 3545
10 ชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู 07 พฤศจิกายน 2556 4384
11 ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ?? 13 ตุลาคม 2556 7310
12 ถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ 27 ตุลาคม 2556 3147
13 ข้อคิดจาก พระธรรม โยบ 11 กันยายน 2556 6822
14 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล 21 สิงหาคม 2556 3802
15 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง 05 พฤษภาคม 2556 3735
16 อนิจจัง 24 กุมภาพันธ์ 2556 2996
17 ความรักแบบพระคริสต์ 10 กุมภาพันธ์ 2556 5287
18 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์ 13 มกราคม 2556 2587
19 วันคริสตมาส 30 ธันวาคม 2555 2457
20 ชีวิตที่เป็นพร 07 พฤศจิกายน 2553 7526
21 การให้อภัย 02 ตุลาคม 2553 3436
22 ความรอดของคนต่างชาติ 05 กันยายน 2553 5378
23 ขจัดความบาปที่อยู่ในตัวเรา 05 มิถุนายน 2553 5559
24 การฟื้นคืนพระชนม์ 09 เมษายน 2553 3474
25 การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม 09 เมษายน 2553 8457
26 ชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ 09 เมษายน 2553 5924
27 การพิพากษาของพระเจ้า 09 เมษายน 2553 6226
28 การเผชิญการทดลอง 09 เมษายน 2553 6894
29 ความบาปและการช่วยกู้ 09 เมษายน 2553 7995
30 ความสุขแบบคริสเตียน 07 เมษายน 2553 10685
31 การเป็นหนึ่งในพระคริสต์ 07 เมษายน 2553 8116
32 10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา 07 เมษายน 2553 4750
33 เคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน 07 เมษายน 2553 9925
34 ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้องมีแพ้มีชนะ 06 เมษายน 2553 7033

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top