คุณอยู่ที่: หน้าแรกสรุปคำเทศนา

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

บทความและพระคำ แบ่งปันโดยคณาจารย์ เทศนา

ณ คริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทรปราการ

 

# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
1 "พูดความจริงต่อกัน" 16 สิงหาคม 2558 2555
2 ความรักใหญ่ที่สุด 02 สิงหาคม 2558 2321
3 “ แม่เป็นผู้ให้” 09 สิงหาคม 2558 2492
4 ใช้เวลาและอธิษฐานทูลเรื่องราวชีวิตต่างๆกับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 19 กรกฎาคม 2558 1018
5 ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า 12 กรกฎาคม 2558 2090
6 สรุปคำเทศนา ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในสมัยจะสิ้นยุค โดยดร.กำจร 15 เมษายน 2558 2625
7 ข้อคิดจากชีวิตชีวิตของนางมารีย์ 09 เมษายน 2558 2036
8 บางทีชีวิตของเราสุขสบายขึ้นจนจนลืมขอบคุณพระเจ้า 17 พฤศจิกายน 2556 2875
9 ข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี 10 พฤศจิกายน 2556 3189
10 ชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู 07 พฤศจิกายน 2556 3848
11 ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ?? 13 ตุลาคม 2556 6457
12 ถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ 27 ตุลาคม 2556 2745
13 ข้อคิดจาก พระธรรม โยบ 11 กันยายน 2556 6102
14 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล 21 สิงหาคม 2556 3478
15 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง 05 พฤษภาคม 2556 3345
16 อนิจจัง 24 กุมภาพันธ์ 2556 2751
17 ความรักแบบพระคริสต์ 10 กุมภาพันธ์ 2556 4537
18 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์ 13 มกราคม 2556 2381
19 วันคริสตมาส 30 ธันวาคม 2555 2153
20 ชีวิตที่เป็นพร 07 พฤศจิกายน 2553 7150
21 การให้อภัย 02 ตุลาคม 2553 3154
22 ความรอดของคนต่างชาติ 05 กันยายน 2553 5141
23 ขจัดความบาปที่อยู่ในตัวเรา 05 มิถุนายน 2553 5292
24 การฟื้นคืนพระชนม์ 09 เมษายน 2553 3084
25 การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม 09 เมษายน 2553 7932
26 ชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ 09 เมษายน 2553 5612
27 การพิพากษาของพระเจ้า 09 เมษายน 2553 5918
28 การเผชิญการทดลอง 09 เมษายน 2553 6575
29 ความบาปและการช่วยกู้ 09 เมษายน 2553 7560
30 ความสุขแบบคริสเตียน 07 เมษายน 2553 9839
31 การเป็นหนึ่งในพระคริสต์ 07 เมษายน 2553 7601
32 10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา 07 เมษายน 2553 4545
33 เคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน 07 เมษายน 2553 9470
34 ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้องมีแพ้มีชนะ 06 เมษายน 2553 6669

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top