ดร.ธนุ วงศ์ธนานิกุล

การติดต่อ

ศิษยาภิบาล

ที่อยู่:

เลขที่ 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top